Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Administrator (metodyk@tgls.pl).