The Global Language System Survey
Zgłoszenie Egzaminatora SMART do akredytacji

Witamy w formularzu zgłoszenia Egzaminatora do akredytacji The Global Language System

 

Informujemy, że akredytacja na egzaminatora TGLS SMART jest bezpłatna.

Instytucja, która nadaje uprawnienia egzaminatora TGLS to:

Fundacja The Global Language System

ul. Wiśniowieckiego 74, 33-300 Nowy Sącz

 

Informujemy, że przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z nadaniem uprawnień egzaminatora TGLS SMART. Przesłane dokumenty poddane są weryfikacji.

Wytyczne, jakie musi spełniać egzaminator TGLS:

  • mieć ukończone studia filologiczne lub wykształcenie równoważne zgodne z rozporządzeniem MEN
  • posiadać min. 5-letnie doświadczenie w uczeniu języka zwłaszcza na egzaminowanych poziomach
  • znać skalę CEFR
  • nie może to być lektor, który uczył daną grupę

Informujemy że:

  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji zgłoszenia;
  • przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i poprawiania, modyfikowania, zmieniania, i usuwania;
  • dane mogą być udostępniane przez TGLS podmiotom władzy publicznej na ich żądanie na podstawie odrębnych przepisów.

Kontakt do Inspektora Ochrony danych: biuro@tgls.pl

Pełna treść polityki dostępna na stronie: www.tgls.pl